Handplockat av Johanna – Udumbaras keramik

Handplockat av Johanna har redan blivit en jultradition. Johannas tanke med ”Handplockat”  är att lyfta fram en hantverkare eller konstnär, vars arbete tilltalar henne alldeles speciellt. I år är det dags för Johannas gamla vän, keramikern Eva Spoof, och hennes varumärke Udumbara.

I år kan man stifta bekantskap med Eva Spoofs koppar och grötskålar som fått namnet Arvo i Johanna Gullichsens butik på Skillnadsgatan. Butikspersonalen har också fått studera lerans hemligheter i Udumbara-studion i Berghäll i Helsingfors. Eva Spoof använder inhemsk naturlera från byn Kultela.

”Jag använder termen vildlera för att Kultelaleran inte ska förväxlas med industriellt producerade, utländska leror. Kultela-leran kommer från Oja åker, i Somero, där Anu Pura och hennes familj gräver upp den” berättar Spoof. Det enda som läggs till är 4 procent lokal sand som förbättrar dess struktur och karaktär.

Varje Arvo-skål är unik. Spoof mäter inte föremålet medan hon drejar, men hon väger upp 500 gram lera för varje skål. ”Jag gjorde mina första Arvo-skålar hösten 1999. På sommaren hade jag deltagit i Somero internationella keramiksymposium. Där lärde jag känna Arvo Kankare som äger tegelfabriken i Kultela. Under hans ledning började jag experimentera med inhemsk lera. Jag hade studerat keramik i fem år, men aldrig tidigare prövat finsk naturlera! ” fortsätter hon.

Vildleran har inte alltid fått den uppskattning den förtjänar. Den är aldrig helt homogen, utan varierar kontinuerligt. Leran måste torka långsamt, annars spricker den lätt. Den är också svår att bränna, men den rotfasta, nästan sakrala känsla som varje föremål till sist inger, gör den värd ansträngningen.

Spoof är också en entusiastisk tekännare och lärde sig mycket om te då hon arbetade i Kina. Just i teceremonin visar vildleran sin fulla potential, eftersom kopparnas mineralrika och porösa material berikar teets egen smak. De vackraste föremålen som gläder oss i vardagen är de som tillverkats med kärlek och av lokala material.