Säkerhet

Vi samlar in information från kunder som gör beställningar i vår webbshop. När du beställer och registrerar dig som kund ber vi dig om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Det att informationen samlas in baseras på ditt samtycke.

Kundregister

Informationen lagras i ett register som upprätthålls av Johanna Gullichsen Oy Ab (Affärs ID 1068430-3) och  som kallas Johanna Gullichsen Oy  Ab Kundregister. Den mottagna informationen hanteras endast av den registeransvariga och överlämnas inte till tredje part, eller utanför EU. När vi använder vårt beställningssystem samlar vi också in annan information: t.ex. din orderinformation, orderhistorik och din kommunikation med oss. Denna information lagras  tillfälligt, eller tills användaren vill redigera sina data eller ta bort dem.

Om du har några frågor om vår säkerhetspolicy eller registret kan du kontakta oss via e-post på info@johannagullichsen.com eller per telefon på +358 9 637 917 (må-fre kl. 10-17).

Gällande rätt

Skulle konflikt uppstå angående dessa villkor skall den lösas av finsk rätt, eftersom Johanna Gulllichsen Oy Ab är registrerat i Finland och alla affärstransaktioner sker i Finland. Johanna Gulllichsen Oy Ab följer finska Konsumenträtts verkets rekommendationer.